Контактна інформація

Координатор конференції

Джигирей Ірина Миколаївна
доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Email: lab.mes@kpi.ua
Контакти / Contacts
yu_beznosyk@ukr.net
bendiuh.vladyslav@lll.kpi.ua