Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях

Архіви конференцій

Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях 2021

Igor Sikorsky KPI
37, Peremohy av., building 19, Kyiv, Ukraine, 03056
Kyiv, UA

May 12, 2021 – May 14, 2021

ДЕВ’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І КЕРУВАННЯ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ КМКТТ-2021"


[завантажити] КМКТТ-2021 Перше інформаційне повідомлення

Ми раді запросити Вас взяти участь у 9-й міжнародній науково-практичній конференції "Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях – КМКТТ-20212. Безумовний успіх і інтерес, який викликали попередні міжнародні конференції у 2008–2020 роках, продемонстрували затребуваність в математичному та комп’ютерному моделюванні, автоматизації технологічних процесів, принципах сталого розвитку в середовищі наукової громадськості і виробничих структурах. Наш традиційний майданчик, що присвячений проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах, став зручним місцем спілкування вчених, розробників моделювальних систем і серйозних споживачів цих програмних продуктів. В Україні це єдина конференція, яку присвячено проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних та суміжних виробництвах.

Конференція відбудеться 12-14 травня 2021 р. у м. Київ в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

КМКТТ-2021 проводиться з метою обговорення досвіду використання комп'ютерного та математичного моделювання і автоматизації в техніці та екології, хімічній і біохімічній технологіях, сучасних напрямках комп'ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМКТТ-2021 буде також розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти.

Для участі в роботі конференції оргкомітет запрошує представників провідних академічних інститутів НАН України, вищих навчальних закладів, хімічних підприємств, наукових і проектних інститутів, фірм України та зарубіжних країн.

Очікуються учасники з Німеччини, США, Канади, Ірландії, Норвегії, Бельгії, Польщі, Чехії, Словаччини, Колумбії, Росії, Казахстану, Білорусі.

Основні напрями роботи конференції КМКТТ-2021:

  1. Комп'ютерне моделювання та прогнозування розвитку складних систем різної природи
  2. Автоматизація та комп'ютерна підтримка виробничих процесів
  3. Оптимальне керування технологічними процесами
  4. Комп'ютерне моделювання технологічних процесів і систем
  5. Комп'ютерне моделювання в хімії, комп'ютерні методи синтезу нових речовин
  6. Комп'ютерне моделювання природоохоронних процесів
  7. Інтелектуальні методи в сучасних технологічних процесах
  8. Математичні і інструментальні методи технологій Індустрії 4.0
  9. Комп'ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті.

Плануються такі види наукових презентацій:
• наукові доповіді - до 20 хв.
• короткі наукові повідомлення - до 10 хв.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції
"Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021"

СЕКЦІЯ 1 КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

СЕКЦІЯ 2 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 3 КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

СЕКЦІЯ 4 КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, КОМП'ЮТЕРНІ МЕТОДИ СИНТЕЗУ НОВИХ РЕЧОВИН

СЕКЦІЯ 5 КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 6 КОМП'ЮТЕРНО−ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ

Перегляд інформації про конференцію
Контакти / Contacts
yu_beznosyk@ukr.net
bendiuh.vladyslav@lll.kpi.ua